تبلیغات
هبوط - مطالب ابر کویریات دکتر شریعتی

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
نیاز
نظرات |

ای خدای بزرگ!

 

تو چه باشی و چه نباشی ،  من اکنون سخت به تو نیازمندم .

 

 تنها به این نیازمندم که تو باشی . 

 

اسلام شناسیمرتبط با : کویریات
برچسب ها : نیاز-خدا-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-اسلام شناسی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 15 آذر 1394
زمان : 12:56 ب.ظ
من..
نظرات |

اکنون نمیدانم این "خودم" کیست؛ کدام است.

هرگاه تنها میشوم گروهی خود را در من می آویزند که "منم" و من با وحشت و پریشانی  وبیگانگی در چهره ی هریک خیره میشوم و خود را نمی شناسم! نمیدانم کدامم.

می بینی که چه پریشانیها در به کار بردن این ضمیر اول شخص دارم, متکلم!

راستی چرا می گویند: "خود خودم؟"

مگر نه این است که ناآگاهانه هرکسی در همین تردید است که "خود"های دیگری نیز در او هست؟

 

"کویر"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : من-خود-کویر-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 28 فروردین 1391
زمان : 08:48 ب.ظ
رنج تنهایی
نظرات |

رنج تلخ است ولی وقتی آن را به تنهایی می کشیم

تا دوست را به یاری نخوانیم, برای او کاری می کنیم و این خود دل را شکیبا می کند.

و چه تلخ است لذت را "تنها" بردن

و چه زشت است زیبایی ها را "تنها" دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ای است "تنها" خوشبخت بودن

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

 

در بهار هر نسیمی که خود را بر چهره ات میزند یاد "تنهایی" را در سرت زنده می کند

"تنها" خوشبخت بودن, خوشبختی ای رنج آور و نیمه تمام است

"تنها" بودن, بودنی به نیمه است

و من برای نخستین بار در هستی ام رنج "تنهایی" را احساس کردم...

 

"هبوط"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : رنج-رنج تنهایی-تنهایی-دوست-ویرک-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
زمان : 07:11 ب.ظ
سپاس
نظرات |

خدایا! همواره تو را سپاس میگذارم, که هرچه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر میروم و بیشتر رنج میبرم, آنها که باید مرا بنوازند می زنند؛

آنها که باید همگامم باشند, سد راهم میشوند؛

آنها که باید حق شناسی کنند, حق کشی میکنند؛

آنها که باید دستم را بفشارند, سیلی می زنند؛

آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند, پیش از دشمن حمله میکنند؛

و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند, تقویتم کنند, امیدوارم کنند, تبرئه ام کنند؛

سرزنشم می کنند, تضعیفم میکنند, نومیدم میکنند, متهمم میکنند

تا در راه تو, از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی, نومید شوم, چشم بندم, رانده شوم....

تا تنهات امیدم تو شود

چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند, تنها از تو یاری طلبم, تنها از تو پاداش گیرم, در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا:

تکلیفم با تو ورشن شود, تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هردلی اگر اندکی چشید, هیچ قندی در کامش شیرین نیست, بچشم....مرتبط با : نیایش کویریات
برچسب ها : نیایش-نیایش دکتر شریعتی-نیایشی از دکتر شریعتی-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390
زمان : 02:46 ب.ظ
دین من
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 30 بهمن 1390
زمان : 11:07 ق.ظ
پیش از آنکه میتوانسته ام
نظرات |

روزی از روزها , شبی از شب ها خواهم افتاد و خواهم مرد ,

اما می خواهم هرچه بیشتر بروم تا هرچه دیرتر بیفتم ,

هرچه دیرتر و دورتر بمیرم ,

نمی خواهم حتی یک گام یا یک لحظه پیش از آنکه می توانسته ام بروم و بمانم, افتاده باشم و جان داده باشم
مرتبط با : کویریات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 27 بهمن 1390
زمان : 07:42 ب.ظ
قفس کوچک استخوانی
نظرات |

هر لحظه حرفی در ما زاده می شود

هر لحظه دردی سر برمی دارد

هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می کند

این ها بر  سینه می ریزند, و راه فراری نمی یابند

مگر این قفس کوچک استخوانی, گنجایش اش چه اندازه است...؟مرتبط با : کویریات
برچسب ها : قفس-انسان-حرف-درد-نیاز-کویریات-کویر-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 24 بهمن 1390
زمان : 01:39 ب.ظ
حماقت
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 08:40 ب.ظ
زبان دستها
نظرات |

تو هنوز با زبان دستها آشنا نیستی؟؟حیف! حیف! کاش می توانستم زبان دستها را به تو بیاموزم.
دستها حرفهای خاص خودشان را میزنند، حرفهایی را که زبان بلد نیست، نگاه بلد نیست، لبها هم بلد نیستند، قلم ها بلد نیستند، شعرها بلد نیستند، موسیقیها بلد نیستند، خیال هم بلد نیست، حرفهای دستها حرفهای دیگری است، بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم می گویند، فقط دست ها، فقط دست ها، فقط دستها...
در یک لحظه ی خاصی که به گفتن نمی آید، نمی توان بیان کرد که چگونه لحظه ای است، نمی توان پیش بینی کرد که کی فرا میرسد، اما هر وقت آن لحظه ی خاص مرموز پر هیجان و محرم فرا رسید، دست ها خودشان می فهمند
ناگهان، بی هیچ مقدمه ای، بی هیچ تصمیمی، اراده ای، به سراغ هم می آیند و انگشت ها در آغوش هم میخزند و با هم گفتگو میکنند، با هم حرف می زنند، خیلی روشن، خیلی ظریف، خیلی نرم، خیلی خوب...
چه حرف هایی! چه حرفها!
گفتگویشان زمزمه ی خاموشی است که در فضا منتشر نمیشود، به بیرون سرایت نمیکند، مثل حرف های زبان توی هوا، توی فضای خارج نمی ریزد که باز از توی هوای خارج، از فضای نامحرم و آلوده و وقیح بیرون باز بریزد توی گوش و از راهرو پر پیچ و خم و تنگ و تاریک و دور و دراز و چرب و کثیف گوش بگذرند و راه دراز و صعب العبوری را طی کنند و بخورند به پرده ی گوش و پرده ی گوش حرف ها را تحویل بدهد به عصب و ...هو...یک خروار کارهای اداری و تشریفاتی و رسید و امضا.... ارسال و اعزام تا حرفی که از نوک زبان پریده، بیرون شنیده شود.
اما دستها اینجور حرف نمی زنند، حرف ها نمی روند بیرون که بعد بیایند تو، اصلا دست ها احتیاجی ندارند که حر ف هاشان را توی کوزه ی کلمات بریزند و به وسیله ی این ظرف های صدا دار بیگانه ی آلوده و مستعمل حمل کنند..
دستها سر پیش هم می آورند، مثل دو قمری، دو کبوتر، سر در پر هم می برند و با هم نجوا میکنند، چنانکه هوا نمی فهمد، فضا نمی شنود، کلمات خبر نمی شوند، گوش به کار نمی آید، این همه واسطه و وسیله در کار نیست.
سر پیش هم می آورند، سر در سینه ی هم فرو می برند و پنهان از همه ی دنیا، دور از چشم زبان و گوش و فضا و هوا و این و آن با هم حرف می زنند، حرف های خودشان را می زنند، زمزمه ی عاشقانه می کنند، گفتگو می کنند، درد دل می کنند، گله می کنند، با هم عشق می ورزند، با هم از هم سخن می گویند، با هم از آشنایی، از دوستی و از خویشاوندی می گویند، با هم سوگند می خورند، با هم پیمان می بندند، چه قشنگ پیمان می بندند! چه قشنگ! ندیده ای!؟ احساس نکرده ای!
نمی دانی که چه صمیمیتی است در دستها، چه مهر و خلوص و محرمیت پی عاطفه ای است در دست ها، چقدر دست ها می توانند هم را دوست بدارند، دست ها قهر نمی کنند، با هم قهر نمی کنند، زود همدیگر را می بخشند، اگر دستی از دست دیگر دلگیر شد تا به عذر خواهی آمد و سرش را روی سینه ی او گذاشت فوری او را می بخشد، فوری او را در آغوش می کشد، فوری همه چیزهای بد، خاطره های بد، تقصیرهای بد، کارهای بد را فراموش می کنند، چقدرها دستها مهربانند، زود همدیگر را می بخشند، زود..
گفتگوهای تنهایی


مرتبط با : کویریات
برچسب ها : گفتگوهای تنهایی-زبان دست ها-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 12:06 ق.ظ
فرق میان انسان و حیوان
نظرات |

هر موجودی در طبیعت «آنچنان است که باید باشد» و تنها انسان است که هرگز آنچنان که باید باشد نیست.

آدمی هرچه روح می گیرد و هرچه از آن که «هست» فاصله می یابد, از آنکه «باید باشد» نیز دورتر می شود و این است که هرکه متعالی تر است, از وحشت ابتذال هراسناک تر است و از بودن خویش ناخوشنودتر و این است فرق میان انسان و حیوان

 

"کویر"مرتبط با : انسان
برچسب ها : انسان-فرق میان انسان و حیوان-بودن-طبیعت-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 12:03 ق.ظ