تبلیغات
هبوط - مطالب ابر کویر

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
راه سوم
نظرات |

چه تنگنای سختی است: 

یک انسان یا باید بماند یا برود 

و این هردو، 

اکنون برایم از معنی تهی شده است 

و دریغ که راه سومی هم نیست! مرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویریات-کویر-راه-تنگنا-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1391
زمان : 09:42 ب.ظ
خوب بودن
نظرات |


خوب بودن ! کلمه هیجان آوری نیست 

 خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد 


 با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است
 
خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن ! و این معنی مبتذلی است !
 
آدم خوب ! به چه کسانی می گوییم ؟ به آدمهایی که فقط به درد دامادی می خورند
 
و تشکیل خانواده و سر و سامانی شسته رفته و راحت و نقلی
 
 کسی که هم به حرف طبیعت میکند و هم به حرف همه آدمها .


آدم خوب یعنی کسی که هیچکس از او بدش نمی آید ! یعنی چه !


اما .... در اینجا کسی چه می داند که خوب بودن، در سطح بالا تر از زندگی 
  
و مردم و « روزمرگی » با عالی ترین زیبا بودن ها یکی می شود ،
 
 در هم می آمیزد و بعد ، در آنجا – آنجا که دست کوته بلندترین احساس ها هم
 
به زحمت به آستانه آن می رسد – در آن قله بلند عالیترین معراجهای روحهای

 خارق العاده ، خوبی ها از عالیترین زیبایی ها نیز زیبا تر می شوند .
 
چنانکه زیبایی ها نیز در آنجا از آسمانی ترین و مقدس ترین خوبی ها نیز خوب تر

می شوند!
 
دنیای دیگری است ؛ چیزهای دیگری است ؛ رنگها ، آتش ها ، روشنایی ها
 
 و حالتها و نیازها و دردها و تشنگی ها و عشق ها و دوستی ها و پیوند ها و

احساس ها و تصویرها و تپیدن ها و ایمان ها ... ی دیگری است .
  
پای هیچ تعبیری بدان گامی برنتواند داشت و دست هیچ زبانی بر دامن بلندش 
  
چنگ نتواند زد
 
باید روزگار یک نغز بازی کند

 

"کویر"

 مرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-کویر-خوب بودن-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1391
زمان : 11:11 ب.ظ
نداشتن, نخواستن
نظرات |

جهان برایم دیگر هیچ نداشت

و من دلیر, مغرور و بی نیاز؛ اما نه از دلیری و غرور و استغنا

که از نداشتن, از نخواستن

زنگدگی کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند و زشت تر از آنکه دلم بلرزد

هستی تهی تر از آنکه به دست آوردنی مرا زبون سازد و من تهیدست تر از آنکه از دست دادنی مرا بترساند

 

"هبوط"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویریات-هبوط-کویر-دلیری-غرور-استغنا-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1391
زمان : 10:22 ب.ظ
چه خوب است آفریدگار خویش بودن, اما آسان نیست
نظرات |

دست اندرکار آفرینشی دشوار و پرشکوهم.

من اکنون شب و روز در جست و جوی همه آن من هایی ام که این طبیعت بیگانه به حیله و "بی حضور من" بر من تحمیل کرده است, تا همه را در پای "او" -که به اعجاز خویش, به درونم پا گذاشته است- قربانی کنم.

در خونبهای این اسماعیل هیچ هدیه ای را نخواهم پذیرفت که میدانم "خود حجابم و باید از میان برخیزم"

چه خوب است آفریدگار خویش بودن! اما...آسان نیست

 

"کویر"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویر-کویریات-آفریدگاری-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
زمان : 06:26 ب.ظ
عشق به میهن
نظرات |

عشق به آزادی و تعصبی که به میهنم دارم چنان است که با کمترین موج تازه ای که بر چهره ی این امت که معشوق من است می نشیند, زندگی خودم, مسئولیت های خانوادگی ام, زن و فرزند و پدر و مادر و قوم و خویش و کار و گرفتاری و تکالیف شخصی ام و حتی خورد و خوابم را فراموش میکنم

هنوز همچون آن جوان مجرد آزاد پرشور همواره آماده ام که برای آزادی, برای نجات ملتم, برای خوشبختی این نسل, اگر بخواهد؛ با قبول منت و شرمندگی از عجز و تهی دستی ام, ایثار کنم؛

شرمندگی!

زیرا یک معلم جز مغزش که کار میکند و جز دلش که میزند, چه دارد؟

و این دو در راه نجات و برای آزادی انسان به چند می ارزد؟

میدانم به هیچ....

 

مجموعه آثار 33مرتبط با : کویریات
برچسب ها : عشق به میهن-میهن-ایران دوستی-آزادی-تعصب-معلم-معلم شهید دکتر علی شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویر-گفتگوهای تنهایی-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
زمان : 03:15 ب.ظ
صدای سکوت
نظرات |

خداوند نعمت بزرگی که به آدمها داده است این است که از شنیدن صدای سکوت عاجزند

و از این روست که همه آسوده و خوش زندگی میکنند

 

"کویر"مرتبط با : گوناگون انسان
برچسب ها : سکوت-کویر-انسان-نعمت-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت 1391
زمان : 01:23 ب.ظ
چشم هایم..
نظرات |

من چشم هایم همیشه نیمه باز است و "میخواهم بگویم که هیچ چیز و هیچ کس در این دنیا وجود ندارد که دیدنش به باز کردن تمام چشم بیرزد!"

 

"کویر"مرتبط با : کویریات گوناگون
برچسب ها : کویر-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-دیدن-دنیا-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 1 اردیبهشت 1391
زمان : 12:21 ق.ظ
جمعیت
نظرات |

تو نمیدانی که زنده ماندن دردناک ترین حادثه است؟

چه نابینایان اند آنها که این شهر را شلوغ می بینند و چه ساده لوح که از جمعیت سخن میگویند!

سرشماری می کنند و بعد شماره ی عجیبی را از نفوس اعلام می کنند و باور هم دارند. درست هم هست, منتها صفرها را بیهوده به حساب می آورند. صفر صفر است, هرکجا که قرار گیرد.

کو جمعیت؟ چگونه از این همه خالی بودن, از این همه بی کسی, از این همه خلوت به وحشت نمی افتند؟

 

"کویر"مرتبط با : گوناگون انسان
برچسب ها : جمعیت-آدمها-انسان-تنهایی-خلوت-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویر-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 30 فروردین 1391
زمان : 02:50 ب.ظ
من..
نظرات |

اکنون نمیدانم این "خودم" کیست؛ کدام است.

هرگاه تنها میشوم گروهی خود را در من می آویزند که "منم" و من با وحشت و پریشانی  وبیگانگی در چهره ی هریک خیره میشوم و خود را نمی شناسم! نمیدانم کدامم.

می بینی که چه پریشانیها در به کار بردن این ضمیر اول شخص دارم, متکلم!

راستی چرا می گویند: "خود خودم؟"

مگر نه این است که ناآگاهانه هرکسی در همین تردید است که "خود"های دیگری نیز در او هست؟

 

"کویر"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : من-خود-کویر-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 28 فروردین 1391
زمان : 08:48 ب.ظ
سه زندگی من
نظرات |

هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت ... دیگر چه میخواهم ؟

 آزادی چهارمین بود

که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتندمرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویریات-کویر-تنهایی-قلم-کتاب-زندگی-آزادی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 18 فروردین 1391
زمان : 11:40 ب.ظ
وقتی که بود
نظرات |

 

وقتی بود نمی دیدم ، وقتی می خواند نمی شنیدم ... وقتی دیدم که نبود ... وقتی که شنیدم که نخواند ...!
چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سرد و زلال در برابرت می جوشد و می خواند و می نالد ، تشنه ی آتش باشی و نه آب و چشمه که خشکید چشمه که از آن آتش که تو تشنه ی آن بودی بخار شد و به هوا رفت و آتش کویر را تافت و در خود گداخت و از زمین آتش رویید و از آسمان آتش بارید ، تو تشنه آب گردی و نه تشنه ی آتش، و بعد عمری گداختن از غم نبودن کسی که تا بود از غم نبودن تو می گداخت!
چه بگویم ؟
"شو تا قیامت آید زاری کن " ! چه سود؟ دریا که رحم ندارد
مرتبط با : کویریات
برچسب ها : وقتی که بود-کویریات-کویر-گفتگوهای تنهایی-آتش-دریا-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 21 اسفند 1390
زمان : 02:58 ب.ظ
زندگی
نظرات |

با شدتی وحشیانه و جنون آمیز آنچنان که قلبم را سخت به درد آورد
آرزو کردم ای کاش هم اکنون همچون مسیح
بی درنگ آسمان از روی زمین برم دارد
یا لااقل همچون قارون زمین دهان بگشاید و مرا در خود فرو بلعد
اما.........نه
من نه خوبی عیسی را داشتم و نه بدی قارون را
من یک "متوسط" بیچاره بودم و ناچار
محکوم که پس از آن نیز "باشم و زندگی کنم"
نه, باشم و زنده بمانم

و در این "وادی حیرت" پرهول و بیهودگی سرشار, گم باشم
و همچون دانه ای که شور و شوق های روییدن در درونش خاموش می میرد
در برزخ شوم این "پیدای زشت"؛ و آن "ناپیدای زیبا" خرد گردم
که این سرگذشت دردناک و سرنوشت بی حاصل ماست
در برزخ دو سنگ این آسیای بی رحمی که؛
"زندگی" نام دارد...
 


کویرمرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویر-کویریات-آسمان-مسیح-خدا-زندگی-زمین-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1391
زمان : 11:01 ب.ظ
ضعف دفاع از خویش
نظرات |

اما من چه بگویم؟

در برابر این همه "نقد"های جامعه شناسی و ادبی و غیره دفاعی ندارم!

نیازی هم به تبرئه خود احساس نمیکنم و اگر هم احساس کنم حوصله اش را ندارم.

نه چندان اهمیتی برای خود قائلم و نه چندان شخصیتی برای ناقدانم تا برابر حمله آنان, ضعف "دفاع از خویش" را بر خود هموار کنم. آنچه بر ما میگذرد و آنچه بدان دچاریم جدی تر و حیرت انگیزتر از آن است که بتوان چندان "خاطر جمع" بود که دلهره قضاوت این و آن داشت؛ و چندان "بی درد" زیست که از لقد ناقدی به فغان آمد.

به هرحال هرکه هر چه بگوید, "گر خطا گفت نگیریم بر او / ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم"؛ و اگر مدعی ای گریبان گرفت و رها نکرد و رگ گردن به جدل راست نمود, "نیم تصدیق" به نافش می بندم و خاموشش میکنم

 

کویرمرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دفاع-نقد-ناقدان-کویر-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 12 اسفند 1390
زمان : 11:22 ق.ظ
قفس کوچک استخوانی
نظرات |

هر لحظه حرفی در ما زاده می شود

هر لحظه دردی سر برمی دارد

هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می کند

این ها بر  سینه می ریزند, و راه فراری نمی یابند

مگر این قفس کوچک استخوانی, گنجایش اش چه اندازه است...؟مرتبط با : کویریات
برچسب ها : قفس-انسان-حرف-درد-نیاز-کویریات-کویر-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 24 بهمن 1390
زمان : 01:39 ب.ظ
حماقت
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 08:40 ب.ظ
هنر
نظرات |

هنر عبارت است از : کوشش انسان برای برخوردار شدن از آنچه که باید باشد, اما نیست. بنابراین انسان که خودش را تنها می یابد بوسیله هنر است که می خواهد بر این زمین و آسمان و اشیایی که با او متجانس نیستند, با او بیگانه هستند, رنگ آشنایی و تفاهم بزند تا آنرا درک کند. بنابراین یک کار هنر اینست که بعد از آنکه انسان با آگاهی انسانی بیشتر, گریز از طبیعت کرد و طبیعت را با خودش بیگانه دید و خودش را در طبیعت غریب یافت, به کمکش می آید تا احساس غربت در او تخفیف پیدا کند. چگونه؟ دیوار این زندانش را به صورت آن خانه ای که آرزو می کند که کاش می بود, اما نیست تزئین می کند. این اشیا, این آسمان, این ستاره ها, کوه او را درک نمی کند, و او در میان تمام این اشیا جامد و کورتنها مانده. هنر همه این اشیا را احساس می دهد.

هنر کار دیگری که می کند ساختن و خلق کردن چیزی است که در این زندگی و در این طبیعت نیست, اما من نیاز دارم که باشد.

هنر درست تقلید از ماورا محسوس است. ماورا طبیعت است. تا طبیعت را برگونه آن تزئین کند. یا طبیعت آنچه را که میخواهد و نمی یابد بسازد و احساس و احتیاج او را یعنی دور شدن از قیدهای مادی محسوس, تحقق بخشد.

 

کویرمرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-هنر-فلسفه هنر-انسان-طبیعت-آشنایی-آرزو-کویر-کتاب کویر-تقلید-تقلید از ماورا-ماورا-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 10:53 ب.ظ