تبلیغات
هبوط - مطالب ابر نیایش

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
وحشت از ابتذال
نظرات |

چه کسی از ابتذال وحشت دارد و از سقوط می هراسد؟

کسی که قله ی کوه را می تواند ببیند, ولی آنکس که جست ارتفاعی را که احساس می کند 1متر و 2 متر بیشتر نیست؛

احساس غرور, توفیق, سرشاری و پری کی کند

و روحش تشنه و دلش نیازمند نیست

 

مجموعه آثار 8 (نیایش)مرتبط با : انسان
برچسب ها : ابتذال-نیایش-انسان-روح نیازمند-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1391
زمان : 04:34 ب.ظ
اختلاف
نظرات |

خدایا 

 درروح من اختلاف در “انسانیت” را,  به اختلاف در "فکر" و اختلاف در "رابطه" با هم میامیز.

آن چنان که نتوانم این سه قوم جدا از هم را باز شناسم.

 

"نیایش"مرتبط با : نیایش
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-اختلاف-انسانیت-رابطه-فکر-نیایش-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 10 تیر 1391
زمان : 03:31 ب.ظ
بند عبودیت
نظرات |

ای خداوند:
تو که  همۀ فرشتگانت را درپای آدم به سجده افکندی،
اینک نمی بینی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود افکنده اند؟
آنان را از بند عبودیت بت های این قرن _ که خود تراشیده ایم _ به بندگی آزادی بخش عبادت خویش ، آزادی ببخش

"نیایش"مرتبط با : نیایش
برچسب ها : نیایش-نیایشی از دکتر شریعتی-بند عبودیت بت های قرن-آزادی-رهایی-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1391
زمان : 11:17 ق.ظ
نداشتن, نخواستن
نظرات |

خدایا
در برابر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشد, مرا با "نداشتن" و "نخواستن" رویین تن کن؛
همه ی بدبختی های انسان بابت همین دو چیز است, چون:
داشتن؛ انسان را محافظه کار و ترسو می کند
و خواستن؛ آدم را بزدل و چاپلوس


مرتبط با : نیایش اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-نخواستن-نیایش-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1391
زمان : 04:12 ب.ظ
بی تو..
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 6 خرداد 1391
زمان : 03:15 ب.ظ
خدایا
نظرات |

خدایا ! تو در آن بالا بر قله بلند الوهیتت ، تنها چه می کنی ؟

ابدیت را بی نیازمندی ، بی چشم به راهی ، بی امید چگونه به پایان خواهی برد؟

ای که همه هستی از تو است ، تو خود برای که هستی؟

چگونه هستی و نمی پرستی؟

چگونه نمی دانی عبودیت از معبود بودن بهتر است؟

نمی دانی که ما از تو خوشبخت تریم؟

ای خدای بزرگ ! تو که بر هر کاری توانائی

چرا کسی را برای آنکه بدو عشق ورزی ،

بپرستی ،

بر دامنش به نیاز چنگ زنی ،

غرورت را بر قامتش بشکنی ،

برایش باشی ، نمی آفرینی؟

چرا چنین نمی کنی ؟

مگر غرورها را برای آن نمی پروریم تا بر سر راه مسافری که چشم به راه آمدنش هستیم قربانی کنیم ؟

خدایا تو از چشم به راه کسی بودن نیز محرومی ؟

!

(گفتگوهای تنهایی ، ص ۸۱۸)

 مرتبط با : نیایش
برچسب ها : نیایش-خدا-گفتگوهای تنهایی-ابدیت-پرستش-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
زمان : 08:03 ب.ظ
ایمان
نظرات |

چقدر ایمان خوب است

چه بد می کنند آنها که می کوشند انسان را از ایمان محروم کنند

چه ستمکار مردمی هستند این به ظاهر دوستداران بشر

(طرفداران آزادی و مدرنیسم و بسا مدرن)

 

دروغ می گویند, دروغ! یا نمی فهمند و نمی خواهند, نمی توانند بخواهند

اگر عشق نباشد چه آتشی زندگی را گرم کند؟

 

اگر نیایش و پرستش نباشد زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟

اگر انتظار مسیحی, امام قائمی, موعودی در دلها نباشد, ماندن برای چیست؟

 و اگر میعادی نباشد ماندن برای چیست؟

اگر دیداری نباشد دیدن را چه سود؟

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

گر نبیند چه بود فایده بینایی را

 

اگر بهشت نباشد صبر بر رنج و تحمل زندگی دوزخ چرا؟

اگر ساحل آن رود مقدس نباشد بردباری در عطش از بهر چه؟

 

من در شگفتم که آنها که میخواهند معبود را از هستی برگیرند, چگونه انتظار دارند انسان در خلا دم زند؟

ایمان چه دنیای زیبا و پر از عجایبی است (گویی که) جهان دیگر در همین جهان است

کوچه و بازار, شهر و باغ و آبادی و طوبی و روح و پری و گل و میوه و شیر و عسلش در همین زمین است...

(روایتی در اصول کافی که بهشت در لای همین دنیا پیچیده است)مرتبط با : کویریات
برچسب ها : ایمان-بهشت-انسان-مذهب-عشق-زندگی-نیایش-پرستش-انتظار-معبود-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 18 اسفند 1390
زمان : 09:10 ب.ظ
عقیده
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390
زمان : 01:53 ب.ظ
سپاس
نظرات |

خدایا! همواره تو را سپاس میگذارم, که هرچه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر میروم و بیشتر رنج میبرم, آنها که باید مرا بنوازند می زنند؛

آنها که باید همگامم باشند, سد راهم میشوند؛

آنها که باید حق شناسی کنند, حق کشی میکنند؛

آنها که باید دستم را بفشارند, سیلی می زنند؛

آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند, پیش از دشمن حمله میکنند؛

و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند, تقویتم کنند, امیدوارم کنند, تبرئه ام کنند؛

سرزنشم می کنند, تضعیفم میکنند, نومیدم میکنند, متهمم میکنند

تا در راه تو, از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی, نومید شوم, چشم بندم, رانده شوم....

تا تنهات امیدم تو شود

چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند, تنها از تو یاری طلبم, تنها از تو پاداش گیرم, در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا:

تکلیفم با تو ورشن شود, تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هردلی اگر اندکی چشید, هیچ قندی در کامش شیرین نیست, بچشم....مرتبط با : نیایش کویریات
برچسب ها : نیایش-نیایش دکتر شریعتی-نیایشی از دکتر شریعتی-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390
زمان : 02:46 ب.ظ
دشمن ابله
نظرات |

خدایا:

تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی, سپاس می گذارم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزینی؛

که چند دشمن ابله, نعمتی است که خداوند تنها به بندگان خاصش عطا می

کند

 

مجموعه آثار 8؛ نیایشمرتبط با : نیایش
برچسب ها : دشمن-دشمن ابله-نیایش-نیایش دکتر شریعتی-نیایشی از دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 6 اسفند 1390
زمان : 05:32 ب.ظ
تقلید
نظرات |

خدایا!
مرا از فقر ترجمه و زبونی تقلید، نجات بخش،
تا قالب های ارثی را بشکنم،
تا در برابر "قالب ریزی" غرب، بایستم
تا، همچون این ها و آن ها، دیگران حرف نزنند و من فقط دهن‌ام را تکان دهم!


دكترعلی شریعتی

مجموعه آثار ۸ / نیایشمرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : تقلید-ترجمه-فقر-غرب-قالب ریزی غرب-الیناسیون فرهنگی-نیایش-نیایش دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 26 بهمن 1390
زمان : 03:37 ب.ظ
بهترین فرشته
نظرات |

بهترین فرشته ها همین شیطان بود.

مرد و مردانه ایستاد و گفت:

نه, سجده نمی کنم, تو را سجده میکنم, اما این آدمک های کثیفی را که از "گل متعفن" ساخته ای, این موجود ضعیف و نکبتی را که برای شکم چرانی, خدا و بهشت و پرستش و عظمت و بزرگواری و آخرت و حق شناسی و محبت و همه چیز و همه کس را فراموش می کند, برای یک شکم انگور یا خرما یا گندم, گوسفندوار پوزه اش را به زمین فرو می برد و چشمش را بر آسمان تو می بندد, سجده نمی کنم!

این چرندِ بد چشمِ شکم رانِ پول دوستِ کاسبکارِ پست را سجده کنم؟

کسی را که به خاطر تو,برای نشان دادن ایمان و اخلاصش به تو,یک دسته گندم زرد و پوسیده را به قربانگاه می آورد؟ او را که به خاطر خوشگلی خواهرش حرف تو را زیر پا می گذارد, پدرش را لجن مال می کند؟ برادرش را می کشد...؟

نمی بینی اینها چه می کنند؟ زمین را, و زمان را به چه کثافتی کشانده اند؟ مسیح و یحیی و زکریا و "علی" را بی رحمانه و دردمنشانه می کشند, تنها به علت آنکه می توانند, نه؛ تنها به علت آنکه "شخصیت بزرگ, روح بلند و انسان پرشکوه" تحملش برای "اشخاص حقیر, ارواح زبون و آدمک های خوار و ذلیل" شکنجه آور است و احساس بودن آنها, عقده های حقارت و پوچی را همچون ماران خوشه دار, به خشم می آورد و دیواره ی جان شان را نیش می زنند و از شدت درد, دیوانه و هار می شوند و آنگاه با کشتن و سوختن و پوست کندن و شمع آجین کردن آنها, که بودنشان برای این زبونان جرم است, آرام میگیرند, لذت می برند و شفا می یابند و آنوقت سه میلیاردشان نوکر دو سه تا جانور خون خوار نامردی می شوند مثل نرون و چنگیز و تیمور و هلاکو  و آشوربانی پال و خلیف و چومبه؛ و متمدن هایش, استالین و هیتلر و نیکسون و هیث و .... همه بردگان رام و زبون فرعون یا قارون یا بلعم باعور....

 

مجموعه آثار 13؛ ص 6مرتبط با : اجتماعیات کویریات
برچسب ها : بهترین فرشته-فرشته-شیطان-آدم-سجده-خلقت-پرستش-نیایش-آخرت-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 25 بهمن 1390
زمان : 04:16 ب.ظ
دانلود تمام سخنرانی های دکتر شریعتی
نظرات | ادامه مطلب

دانلود در ادامه مطلبمرتبط با : دانلود
برچسب ها : نیایش-علی تنهاست-علی بنیانگذار وحدت-چه نیازی به علی داریم-تشیع علوی تشیع صفوی-بازگشت به خویشتن-آری اینچنین بود برادر-متجدد و متمدن-فلسفه ی تاریخ اسلام-نگاهی به تاریخ فردا-پس از شهادت-بانوی اسلام-فاطمه فاطمه است-انتظار عصر حاضر از زن مسلمان-مسئولیت شیعه بودن-تاریخ و ارزش آن در اسلام-اقبال لاهوری مصلح قرن اخیر-حجاب-کنفرانس مسجدالجواد-فرهنگ واژه های قرآنی-جهان بینی-روش شناخت اسلام-یک جلوش تا بی نهایت صفرها-تخصص-تعلیم و تربیت-مناسک حج-حج-حسین وارث آدم-زن-حر-توحید و شرک]مذهب-مذهب علیه مذهب-میلاد رسول اکرم-علی حقیقتی بر گونه ی اساطیر-سوره ی روم پیام امید به روشنفکر مسئول-اسلام شناسی-شهادت-زیباترین روح پرستنده امام سجاد-روشنفکر و مسئولیت او در جامعه-علی انسان تمام-نقش انقلابی شیعه-هجرت و تمدن-انتظار مذهب اعتراض-قاسطین مارقین ناکثین-از کجا آغاز کنیم-میعاد با ابراهیم-جهت گیری طبقاتی-شیعه یک حزب تمام-خودآگاهی و استعمار-پیروزی پس از شکست-امت و امامت در جامعه اسلامی-سمینار زن-تاریخ ادیان-دانلود-دانلود تمام سخنرانی های دکتر علی شریعتی-دانلود تمام سخنرانی های دکتر شریعتی-سخنرانی-سخن رانی های دکتر شریعتی-دانلود سخن رانی های دکتر شریعتی-تمام سخن رانی های دکتر علی شریعتی-کتاب های دکتر شریعتی-تمام کتاب های دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 09:34 ب.ظ
چگونه زیستن
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 12:10 ق.ظ
توفیق
نظرات |

پروردگارا به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نومیدی ، عظمت بی نام ، دین بی دنیا ، توفیق عشق بی هوس ، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند عنایت فرما.

 

"نیایش"مرتبط با : نیایش
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-نیایش-توفیق-تلاش-شکست-صبر-ناامیدی-تنهایی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 11:36 ب.ظ
رشد عقلی و علمی
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 11:26 ب.ظ
سه پایه
نظرات |

خدایا!

مرا یاری ده تا جامعه ام را بر سه پایه ی کتاب ، ترازو و آهن استوار کنم و دلم را از سه سرچشمه ی، حقیقت ، زیبایی و خیر سیراب سازم.

 


نیایشمرتبط با : نیایش اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-نیایش-کتاب نیایش دکتر شریعتی-جامعه-کتاب-ترازو-آهن-حقیقت-زیبایی-خیر-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 11:23 ب.ظ
پوچی
نظرات |

انسانی که در زندگی درگیری ندارد, تلاش و مبارزه و رنج و و نیاز و کمبود ندارد, امید ندارد, هدف ندارد,

و در نتیجه معنی ندارد, زندگیش جهت ندارد, وجودش تعهد ندارد, ماندنش و بودنش بهانه ندارد,

 جهان نیز برایش مفهوم ندارد,

طبیعتا به بیهودگی می رسد, به پوچی معتقد میشود, همه چیز را و جهان را عبث می بیند

 

م آ 8 (نیایش) _ ص 59
مرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-زندگی-انسان-درگیری-تلاش-جملاتی درباره انسان-امید-آرزو-هدف-تعهد-جهان-بهانه-بیهودگی-پوچی-نیایش-کتاب نیایش دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 10:13 ب.ظ