تبلیغات
هبوط - مطالب ابر آزادی

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
نجات از رهایی
نظرات |رهایی برای آنکه آشیانی ندارد, آزادی برای آنکه نمیداند چگونه باید باشد

کشنده است

اختیار مطلق برای کسی که نمیداندچه را اختیار کند, شکنجه آور است

این چه سرگذشت غم انگیزی است در حیات آدمی!

بی تابی فرار از بند به سوی رهایی و اضطراب نجات از رهایی..

 

"هبوط"مرتبط با : انسان
برچسب ها : رهایی-آزادی-نجات-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1391
زمان : 03:23 ق.ظ
بند عبودیت
نظرات |

ای خداوند:
تو که  همۀ فرشتگانت را درپای آدم به سجده افکندی،
اینک نمی بینی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود افکنده اند؟
آنان را از بند عبودیت بت های این قرن _ که خود تراشیده ایم _ به بندگی آزادی بخش عبادت خویش ، آزادی ببخش

"نیایش"مرتبط با : نیایش
برچسب ها : نیایش-نیایشی از دکتر شریعتی-بند عبودیت بت های قرن-آزادی-رهایی-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1391
زمان : 11:17 ق.ظ
آزادی شرافت آگاهی
نظرات |

من معتقدم هرچه درباره‌ی انسان گفته‌اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز

این نیست که انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی.

 و این‌ها چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد، حتی در راهِ خدا

 

مجموعه آثار ۳۵ / آثار گونا‌گون / ص۵۴۹مرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-آزادی-شرافت-آگاهی-انسان-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1391
زمان : 10:28 ب.ظ
عشق به میهن
نظرات |

عشق به آزادی و تعصبی که به میهنم دارم چنان است که با کمترین موج تازه ای که بر چهره ی این امت که معشوق من است می نشیند, زندگی خودم, مسئولیت های خانوادگی ام, زن و فرزند و پدر و مادر و قوم و خویش و کار و گرفتاری و تکالیف شخصی ام و حتی خورد و خوابم را فراموش میکنم

هنوز همچون آن جوان مجرد آزاد پرشور همواره آماده ام که برای آزادی, برای نجات ملتم, برای خوشبختی این نسل, اگر بخواهد؛ با قبول منت و شرمندگی از عجز و تهی دستی ام, ایثار کنم؛

شرمندگی!

زیرا یک معلم جز مغزش که کار میکند و جز دلش که میزند, چه دارد؟

و این دو در راه نجات و برای آزادی انسان به چند می ارزد؟

میدانم به هیچ....

 

مجموعه آثار 33مرتبط با : کویریات
برچسب ها : عشق به میهن-میهن-ایران دوستی-آزادی-تعصب-معلم-معلم شهید دکتر علی شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویر-گفتگوهای تنهایی-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
زمان : 03:15 ب.ظ
زندگی چیست
نظرات |

زندگی چیست؟

نان, آزادی, فرهنگ, ایمان و دوست داشتن

"ایمان و دوست داشتن"

این دو بس است!

نان؟ من هیچگاه گرسنه نبوده ام

آزادی؟ همین است آنچه ندارم!

فرهنگ؟ خدا را سپاس که غنی ام

ایمان؟ زندگی ام جز در آن نگذشته

دوست داشتن؟

وای که چقدر دل من میتواند دوست بدارد!

 مرتبط با : کویریات گوناگون
برچسب ها : زندگی-ایمان-نان-دوست داشتن-فرهنگ-آزادی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
زمان : 03:26 ب.ظ
آزادی-عدالت-عرفان
نظرات |

تمامیِ تاریخ به سه شاهراهِ اصلی می‌پیوندد: آزادی، عدالت و عرفان.

نخستین، شعارِ انقلابِ کبیرِ فرانسه بود و به سرمایه داری و فساد کشید.

دومی، شعارِ انقلابِ اکتبر بود و به سرمایه داریِ دولتی و جمود.
...
و سومین، شعارِ مذهب بود و به خرافه و خواب!

کارِ اصلیِ هر روشنفکری در این جهان و در این عصر، یک مبارزهٔ آزادیبخشِ فکری و فرهنگی

است برایِ:

نجاتِ آزادیِ انسان از منجلابِ وقیحِ سرمایه داری و استثمارِطبقاتی.

نجاتِ عدالتِ اجتماعی از چنگالِ خشن و فرعونیِ دیکتاتوریِ مطلقِ مارکسیستی.

و نجاتِ خدا از قبرستانِ مرگ آمیز و تیرهٔ آخوندیسم!

و این رسالتِ بزرگِ پیامبرانه را روشنفکرانِ راستین و مسئول و بزرگ اندیش، نه با تفنگ و

نارنجک، و نه با میتینگ و دادوقال، نه با سیاست بازی‌های رایج و سطحی، نه با انقلاب‌ها

و تغییرِ رژیم‌ها و عوض کردنِ آدم‌ها و خلقِ ماجراها... بلکه در یک کلمه با "کاری

پیامبرگونه" در میانِ قوم و در عصر و نسلِ خویش و در هر گوشه‌ای از این جهان که

هستیم باید آغاز کنند: "ابلاغ" و سلاح‌اش: "کلمه"...مرتبط با : زر, زور, تزویر
برچسب ها : آزادی عدالت عرفان-آزادی-عدالت-عرفان-کلمه-تاریخ-سرمایه داری-مذهب-خرافه-روشنفکر-خدا-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
زمان : 10:05 ب.ظ
آزادی
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1391
زمان : 09:47 ب.ظ
سه زندگی من
نظرات |

هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت ... دیگر چه میخواهم ؟

 آزادی چهارمین بود

که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتندمرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویریات-کویر-تنهایی-قلم-کتاب-زندگی-آزادی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 18 فروردین 1391
زمان : 11:40 ب.ظ
آزادی
نظرات |

انسان با آزادی آغاز می‌شود، و تاریخ، سرگذشتِ رقت بارِ انتقالِ اوست از این زندان به آن  زندان؛

 و هر بار که زندان‌اش را عوض می‌کنند، فریادِ شوقی برمی‌آورد که ای آزادی...

 

مجموعه آثار ۲۴ / نامه‌ها / ص۱۴۵مرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : اجتماعیات-آزادی-تاریخ-سرگذشت-زندان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 22 بهمن 1390
زمان : 06:08 ب.ظ
استعمار
نظرات |

وه که چه زمینه آماده ای برای استعمار که فریاد بکشد :

- آزاد شو .

- از چی ؟

- دیگر « از چی » ندارد ؛ داری خفه می شوی ، هیچ چیز نداری ، محرومی ، آزاد شو ! از همه چیز آزاد شو !

آنکه در زیر سنگین ترین بارها خفته است و دارد خفه می شود ، فقط به نفس آزاد شدن و برخواستن از زیر آوار خفقان و فشار می اندیشد ، نه به چگونه آزاد شدن ، چگونه برخواستن !

زن آزاد می شود اما نه با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشن بینی و بالا رفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان بینی ، بلکه با قیچی !

قیچی شدن چادر !

زن یک باره روشنفکر می شود !

«زن ، حیوانی که خرید می کند » ! تعریف جامع و مانعی که ارسطو از انسان می کند - «انسان ، حیوان ناطق » است - در زن ، تبدیل می شود به « انسان ، حیوانی که خرید می کند ».

یکی از همین مجلات مخصوص زن شرقی ، نوشته بود که در تهران از سال ۱۳۳۵ تا ۴۵ ، مصرف لوازم آرایش ۵۰۰ برابر شده است و موسسات زیبایی ۵۰۰ برابر.

۵۰۰ برابر رقم بسیار سنگینی است معجزه است ! ، در طول تاریخ بشر سابقه ندارد.

البته در سال ۴۵ ، اگر همین نسبت تصاعدی را تا امسال حساب کنیم.... من که عقلم قد نمی دهد.

در جامعه ، هر مصرفی ، مصرف هایی را تداعی می کند ، مثلا همین که قبایم عوض شد و کت و شلوار جایش را گرفت ، گیوه ام نیز فرق می کند و کفش می شودو......

برای عوض کردن مصرف باید عقیده ، تیپ ، سلیقه و سنت تاریخ و جامعه را نابود کرد ؛ این است که سرمایه داری برای دستمالی ، قیصریه را آتش می زند.

اکنون که باید تغییر پیدا کند و متفکرین و آگاهان جامعه ، ناشی و بی خبرند پس چه بهتر که من - سرمایه دار - دست به کار شوم و قالب هایم را آماده کنم تا همین که زن از قالب های سنتی اش در آمد ، قالب های خود بر سرش زنم و به شکلیش در آورم که می خواهم ، و آنگاه او را - به جای خودم - مامور در هم ریختن جامعه خودش کنم. به اصطلاح مشهور فرانکو :« ستون پنجم » نیروی خارجی ، در داخل !

 

(زن ، ص ۱۰۹ و ۱۱۰ )

 مرتبط با : زن
برچسب ها : زن-زن در اندیشه دکتر شریعتی-دکتر شریعتی و زن-استعمار-آزادی-محرومیت-روشنفکری-روشنفکر-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 08:36 ب.ظ
آزادی,شرافت,آگاهی
نظرات |

من معتقدم هرچه درباره‌ی انسان گفته‌اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز


این نیست که انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی.

 و این‌ها چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد، حتی در راهِ خدا


 

مجموعه آثار ۳۵ / آثار گونا‌گون / ص۵۴۹مرتبط با : انسان
برچسب ها : آزادی-شرافت-آگاهی-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 08:24 ب.ظ
جنگ آزادی
نظرات |

جنگ آزادی جنسی, که می بینیم ناگهان در آفریقا و آسیا و به خصوص جامعه های اسلامی علم می شود, به خاطر این است که این جنگ زرگری, جانشین جنگی بشود که باید بشود؛ و برای جلوگیری از یک مبارزه ای است که برای صاحبان قدرت در جهان خطرناک است؛ و آزادی جنسی که می دهند, در ازای آزادی هایی است که نسل جوان می خواهد؛ زیرا با سرگرم کردن او, اصولا دغدغه ی آزادی های دیگر را از عمق فطرت و ذات و وجدان و خاطره اش می برند : آزادی «ته», به جای آزادی «سر»!


مرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-جنگ آزادی-آزادی-جامعه های اسلامی-مبارزه-جهان-آزادی جنسی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 10:44 ب.ظ
قناعت
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390
زمان : 10:11 ب.ظ