تبلیغات
هبوط - مطالب انسان

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
روشنفکر
نظرات |

روشنفکر کیست؟

تو کجای تاریخ قرار گرفته ای؟ اگر این را بفهمی روشنفکری. و می بینیم بسیار کمند که اینها را دقیقا بتوانند ارزیابی کنند و نیز در چه جایی؟ در چه جایی یعنی چه؟

یعنی در جامعه ی خودت در میان قطب های مختلف و جهت های مختلف, دشمن ها و دوست ها, بالاها و پایین ها, در تمام این خطوطی که به تو می پیوندد چه وضعی دارد, چه جایگاهی داری؟

این را همه می فهمند؟ بسیار کمند کسانی که بدانند کجا قرار دارند.

روشنفکر در یک کلمه کسی است که نسبت به "وضع انسانی" خودش در زمان و مکان تاریخی و اجتماعی ای که در آن است خودآگاهی دارد و این "خودآگاهی"  جبرا و ضرورتا به او احساس یک مسئولیت بخشیده است.

(چه باید کرد-صفحه 255)مرتبط با : گوناگون انسان اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 17 آذر 1394
زمان : 11:33 ب.ظ
آدمی
نظرات |

برای دیدن برخی رنگ ها و فهمیدن برخی حرف ها, از نگریستن و اندیشیدن کاری ساخته نیست. باید "از آنجا که همیشه هستیم" برخیزیم.

آدمی در برشهای گوناگونش حقیقت های گوناگون می یابد. در هر برشی, بعدی دارد و در هر بعدی, موجود دیگری است و جهانش نیز جهانی دیگر می شود و لاجرم نگاهی دیگر وزبانی دیگر می یابد

 

"کویر"مرتبط با : انسان
برچسب ها : انسان-جهان-ابعاد انسانی-اندیشیدن-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 16 آذر 1394
زمان : 11:37 ق.ظ
پلیدی پاکی پوچی
نظرات |

"پلیدی" "پاکی" "پوچی"

این سه راهی است که پیش پای هر انسانی گشوده است وتو یک کلمه ی نا مفهومی,وجودی بی ما هیتی, وهیچی.که بر سر این سه راه ایستاده یی,تا ایستاده یی, هیچی,چون ایستاده یی.

یکی را انتخاب میکنی,براه می افتی, وبا انتخاب راه رفتنت,خودت را انتخاب می کنی,معنی میشوی ماهیت وجودیت معین میشود,چگونه بودن شکل میگیرد,واین چنین است که ,ادمیکه با تولد وجود یافته است با انتخاب ماهیت می یابدمرتبط با : انسان اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 15 آذر 1394
زمان : 12:41 ب.ظ
انسان
نظرات |

دیالکیتک می گوید دو ضد باهم جمع می شوند. چیزی که به یک نسبت بد است؛در همان حال ؛به نسبتی دیگر خوب است.
انسان از یک سو لجن است و از سوی دیگر روح خداست.
این یک پدیده ی دیالکتیکی است.بنابراین: یک انسان تعریف مشخص و ثابتی ندارد. انسان یک شدن است یک دونیر (devenir=به فرانسه یعنی شدن) است؛یک صیرورت است ؛از لجن و روح ساخته شده است.

پس خودش چیست؟
هیچ؛یک انتخاب؛یک جهاد؛یک مبارزه و یک شدن است.خود ندارد.

معلم شهید علی شریعتی/شناخت تاریخ و ادیان /ج1 ص
182


مرتبط با : انسان
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
زمان : 04:03 ب.ظ
آدم
نظرات |

خوشبخت, بدبختی است که آدم بودن خویش را پاک از یاد برده است؛
اما بدبخت - آنکه هنوز سرگذشت خویش را به یاد می آورد- خوشبختی است که "رنج بودن" را همچنان حس میتواند کرد؛ چه هنوز آدمی است و هرکسی "آدم" است, اگر هنوز فراموش نکرده باشد...


کویرمرتبط با : انسان
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1392
زمان : 10:42 ق.ظ
آگاهی
نظرات |

حرف همین است که, مردمی را که اکنون سراپا غرقه در "دلهره های حیاتی" اند غرق "دلهره های وجودی" نیز کنیم, خدمت کرده ایم؟

آگاهی؟

آری, شکی نیست که این "خودآگاهی" است؛ "اگاهی وجودی", یک نوع "چشم گشودن و عریانی خود را دیدن"!

اما ایا این همان "میوه ممنوعه" نیست؛ که آدم خورد و "هبوط کرد" از "باغ" به "کویر"؟

اگر آن میوه ممنوع خودآگاهی را نخورده بود فرشته ی معصومی بود, در بهشت سیری وسیرابی و بی دردی, خوش و خرم, بی غم!

اما فرشته, نه آدم!مرتبط با : انسان
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 15 مهر 1391
زمان : 06:21 ب.ظ
کویر..
نظرات |

این فرشته ی گنهکار عاصی, آدم, نمیفهمد که هرچه بیشتر بفهمد و چشم و گوش اش بازتر شود, بیشتر به خود ستم کرده است.

و نمیداند که هرچه بیشتر بداند, به زیر بار سنگین تر مسئولیت کشیده میشود, و کویر آتش خیز رنج

کویر, سرزمین تفدیده ی عطشی؛ که هرچه بیشتر مینوشی, عطشان تر میشوی...مرتبط با : کویریات انسان
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1391
زمان : 10:18 ق.ظ
عصیان
نظرات |

همه انسان ها ساخته محیط اجتماعی و قوانین و روابط اجتماعی خود هستند جز آن انسانی که به خود آگاهی مطلق می رسد و از زندان خویشتن این جهانی و مادی یعنی بهشتی خودش رها میشود

 

مجموعه آثار 19مرتبط با : انسان
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1391
زمان : 09:31 ب.ظ
انتخاب, بین دو بی نهایت
نظرات |

انسان  موجود خاصی است, از پست ترین موجودات عالم خلق شده.

از خاک آفریده شده (خاک مظهر پستی است)

 از گِل از حما مسنون (گل بوی ناک؛ لجن)

از صلصال کالفخار یعنی گل رسوبی خشک شده.

آدم از این آفریده شده, از ماده ایکه میل به رسوب دارد, مایل به ته نشین شدن؛ این لجن متعفن ته نشین شده ظرف روح خدا می شود.

بنابراین آدم مساوی است با لجن به اضافه روح خدا.

روح خدا به چه معناست؟

به معنای عالی ترین و برترین ذات قابل تصور در همه جود.

پس انسان, هر من, عبارتست از یک انتخاب, یک تردید میان یک قطب لجنی و یم قطب روح خدایی.

فاصله یک بعد انسان تا دیگر بعدش از منهای بی نهایت است تا به اضافه بی نهایت.

این فاصله عظیم مسیری است که انسان باید همواره طی کند.

انسان یک مهاجر دائمی است, از لجن تا خداوند.

 و کلام "انا لله و انا الیه راجعون" به این معناست که آدمی از منهای بی نهایت و پست ترین و پایین ترین وجود مادی باید صعود کند تا آخرین پله وجود ممکن در هستی.

و این فاصله که فاصله ای بی نهایت است و تکامل دائمی انسان را بیان می کند اسمش مذهب است و دین.

بنابراین رسالت و ماموریت سنگین انسان, طی کردن این راه عظیم است از لجن تا خدا...

 

 

"میعاد با ابراهیم"

 مرتبط با : انسان
برچسب ها : انسان-انتخاب-بی نهایت-لجن-خدا-روح خدا-مذهب-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 12 مرداد 1391
زمان : 01:32 ب.ظ
وحشت از ابتذال
نظرات |

چه کسی از ابتذال وحشت دارد و از سقوط می هراسد؟

کسی که قله ی کوه را می تواند ببیند, ولی آنکس که جست ارتفاعی را که احساس می کند 1متر و 2 متر بیشتر نیست؛

احساس غرور, توفیق, سرشاری و پری کی کند

و روحش تشنه و دلش نیازمند نیست

 

مجموعه آثار 8 (نیایش)مرتبط با : انسان
برچسب ها : ابتذال-نیایش-انسان-روح نیازمند-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1391
زمان : 04:34 ب.ظ
نجات از رهایی
نظرات |رهایی برای آنکه آشیانی ندارد, آزادی برای آنکه نمیداند چگونه باید باشد

کشنده است

اختیار مطلق برای کسی که نمیداندچه را اختیار کند, شکنجه آور است

این چه سرگذشت غم انگیزی است در حیات آدمی!

بی تابی فرار از بند به سوی رهایی و اضطراب نجات از رهایی..

 

"هبوط"مرتبط با : انسان
برچسب ها : رهایی-آزادی-نجات-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1391
زمان : 03:23 ق.ظ
سرمایه داری
نظرات |

سرمایه داری « پول » را جانشین « خدا »
و « تولید » را جانشین « توحید »
و « اقتصاد » را جانشین « عشق »
و « قدرت » را به جای « حقیقت »
و « لذت » را به جای « کمال » ،
« سلطه بر طبیعت » را به جای « تسلط بر خویش »؛
« قانون جنگلی » که وارث هزاران سال فرهنگ و قانون و حقوق می شود
و رابطه ها ،رابطه گرگان و سگانی که بر مرداری هجوم برده اند و این بر آن مخلب میکشد و این بر آن منقار؛
زندگی کردن برای مصرف،قربانی کردن « آسایش » برای ساختن و خریدن « وسایل آسایش » و در نهایت انسان پرستنده می ماند؛
اما نه دیگر چون گذشته پرستنده کمال، ارزش، زیبایی ها، مطلق، خیر، بینایی، آفرینندگی، جود، بلکه پرستنده دو چیز:
« سرمایه » و « سکس »
آگاه از اینکه آدمی اکنون بیگانه پول میشود و دیوانه لذت و بنده مصرف:
مسخ فطرت، بندگی و جنون در پست ترین و ننگین ترین شکلش.( انسان بی خود ص ۳۵۴ )


مرتبط با : انسان زر, زور, تزویر
برچسب ها : سرمایه داری-مصرف-خدا-انسان امروز-دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 17 تیر 1391
زمان : 11:02 ب.ظ
هبوط
نظرات |

انسان از جنت هبوط نمی کند, بلکه جنت از چشم انسان هبوط می کند

 

 و به میزانی که در او آگاهی به وجود می آید کمبود های را احساس می کند

 

 که مساله نان و نام و تنگنا و زندگی و لباس و مسکن و . . . برایش اصلا

 

فراموش می شود؛ دور می شود؛ پرت می شود

 

و به میزانی که شجره آگاهی و دانایی نزدیک تر می شود,

 

کمبود ها و عقب ماندگی های دیگری را حس می کندمرتبط با : انسان
برچسب ها : هبوط-جنت-آگاهی-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
زمان : 06:22 ب.ظ
منفعت
نظرات |

کسانی هستند که فضای اندیشیدن انسانی شان در حدی است که آدم ها, رابطه ها, دوستی ها و دشمنی ها و حتی ازدواج شان بر اساس "پول" است؛ یعنی به نوعی با پدر زنشان ازدواج می کنند!

اینها برای عزیزترین کاری که در زندگی دارند بر اساس پول و منفعت نهفته در آن تصمیم می گیرند.

کسانی که این محاسبات را می کنند, حتی احساسات غریزی حیوان را هم ندارند!

هیچ وقت یک الاغ نر به خاطر جل یک الاغ ماده و به خاطر قالیچه یا چیزی که بر پشتش است, به طرف آن کشش پیدا نمی کند. وقتی که یک انسان به این صورت در می آید, از آن الاغ هم پایین تر است.مرتبط با : انسان اجتماعیات
برچسب ها : منفعت-ازدواج-پول-مادیات-انسان-انسانیت-رابطه-دوستی-اجتماعیات-اجتماعیات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391
زمان : 03:56 ب.ظ
آزادی شرافت آگاهی
نظرات |

من معتقدم هرچه درباره‌ی انسان گفته‌اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز

این نیست که انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی.

 و این‌ها چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد، حتی در راهِ خدا

 

مجموعه آثار ۳۵ / آثار گونا‌گون / ص۵۴۹مرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-آزادی-شرافت-آگاهی-انسان-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1391
زمان : 10:28 ب.ظ
آدم باش
نظرات |

انسان در زیر بار سنگین موفقیت هایش دارد مسخ میشود,

علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرتمند بدل میکند.

تو هرچه میخواهی باشی باش, اما... آدم باشوصیت نامه دکتر شریعتی
مرتبط با : وصیت نامه انسان
برچسب ها : آدم-آدم باش-موفقیت-مسخ-وصیت نامه-وصیت نامه دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 7 خرداد 1391
زمان : 11:36 ب.ظ
بودن آدمی
نظرات |

همه چیز در جهان برای بودن آدمی است

و درد این است که بودن, خود برای چیست؟

چه خنده آورند آنها که بودن خویش را در جهان,

ابزار چیزی کرده اند

که خود ابزار بودن آنهاست!

و چه بسیارند آدمیانی که,

در این گردونه ابلهانه دور می زنند

 

"هبوط"مرتبط با : انسان
برچسب ها : بودن-آدم-انسان-دلیل بودن-گردونه-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-هبوط-هبوط در کویر-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391
زمان : 02:13 ب.ظ
شیطان
نظرات |

در ستیز با شیطان است که دل می پرورد. در زندان مهیب اوست که آزادی را می شناسیم.

شیطان نیاز به خداوند را در جان ما می  افریند و قوت می دهد.

 

هبوطمرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-شیطان-خدا-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 29 اردیبهشت 1391
زمان : 03:56 ب.ظ
بی نهایت
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
زمان : 07:21 ب.ظ
تنهایی
نظرات |

کسانی که خود بسیارند، نیازی به هم وطن ندارند. کسانی که خود آزادند، از زندان به ستوه نمی آیند.

آدم های اندک اند، که به ازدحام محتاج اند.

کسانی که خود هیچ اند، می کوشندتا در دیگران، در شلوغی غرق شوند؛

در آنجا است که پوچی خود را احساس نمی کنند.

هرگاه تنها می مانند، به وحشت می افتند؛ چون حتی یک نفر را احساس نمی کنند، خلا محض!مرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
زمان : 06:37 ب.ظ
( تعداد کل صفحات: 3 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]