تبلیغات
هبوط - مطالب عشق و دوست داشتن

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
عشق
نظرات |

عشق تنها کار بی چرای عالم است
چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد
معشوق من چنان لطیف است
که خود را به بودن نیالوده است
که اگر جامه وجود بر تن می کرد
نه معشوق من بودمرتبط با : عشق و دوست داشتن کویریات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-عشق-بودن-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
زمان : 02:29 ب.ظ
عشق
نظرات |

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است؛

اگر دوری به طول انجامد ضعیف میشود

اگر تماس دوام یابد به ابتذال میکشد

و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و دیدار و پرهیز, زنده و نیرومند می ماندمرتبط با : عشق و دوست داشتن
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-عشق-دوست داشتن-دوری-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391
زمان : 10:33 ب.ظ
عشق
نظرات |

عشقی که به ازدواج منجر میشود, جوششی است که در آستانه در, فرو می نشیند

ازدواجی که به عشق منجر می شود, این عشق راستین جاودانه است, عشق است!مرتبط با : عشق و دوست داشتن
برچسب ها : عشق-ازدواج-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 25 فروردین 1391
زمان : 04:50 ب.ظ
بهترین تعریف از عشق
نظرات |

عمیقترین و بهترین تعریف از عشق این است كه :
عشق زاییده تنهایی است.... و تنهایی نیز زاییده عشق است...
تنهایی بدین معنا نیست كه یك فرد بیكس باشد .... كسی در پیرامونش نباشد،
اگر كسی پیوندی ، كششی ، انتظاری و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد تنها نیست !
برعكس كسی كه چنین چنین اتصالی را در درونش احساس میكند...
و بعد احساس میكند كه از او جدا افتاده ، بریده شده و تنها مانده است ؛
در انبوه جمعیت نیز تنهاست ......مرتبط با : عشق و دوست داشتن
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-عشق-عاشقانه-بهترین تعریف از عشق-عاشق-تنها-تنهایی-پیوند-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 26 بهمن 1390
زمان : 09:10 ب.ظ
عشق
نظرات |

ای عشق تا پیاده نمانم ، سوارم نخواهی کرد. تا بی پناه نگردم پناهم نخواهی داد . تا نیفتم دستم را نخواهی گرفتو می دانم مرا از رنج «داشتن » برهان ! اسماعیل من ارام و صبور جان بسپار!
مرتبط با : کویریات عشق و دوست داشتن
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-عشق-عاشقانه-رنج داشتن-پناه-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 12:30 ق.ظ