تبلیغات
هبوط - مطالب وصیت نامه

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
سر و ته یه کرباس
نظرات |

این چادرهای سیاه را نه فرهنگ و تمدن جدید و نه رشد فکری و نه شخصیت یافتن واقعی و نه آشنایی با روح و بینش و مدنیت اروپا, بلکه آجان و قیچی از سر اینان برداشت, بر اندام اینان درید و آنگاه نتیجه این شد که همان شاباجی خانم شد که بود, منتها به جای حنا بستن گل مو میزند و به جای خانه نشستن و غیبت کردن, شب نشینی میکند و پاسور میزند. از خانه به خیابان منتقل شده است. هم اوست که فقط تنبانش را درآورده است و بس. یک ملاباجی اگر ناگهان تنبانش را درآورد و یا به زور درآورند  چه تغییراتی در نگاه و احساس و تفکر و شخصیتش رخ خواهد داد؟
چه گرفتاری عجیبی در قضاوت میان این دو صف متجانس متخاصم پیدا کرده ام. هروقت آن "ملاباجی گشنیز خانم" ها را میبینم میگویم باز هم آنها و هروقت آن "جیگی جیگی ننه خانم" ها را میبینم میگویم باز هم اینها.مرتبط با : زن وصیت نامه
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 8 دی 1391
زمان : 09:55 ب.ظ
دنیای خالی
نظرات |

وای که چقدر این دنیای خالی و نکبت بار برای فهمیدن و حس کردن سرمایه دار است, لبریز است.

چقدر مایه های خدایی که در این سرزمین ابلیس نهفته است.

زندگی کردن وقتی معنا می یابد که فن استخراج این معادن ناپایدار را بیاموزی ..مرتبط با : وصیت نامه
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 8 دی 1391
زمان : 09:54 ب.ظ
وصیت نامه کامل دکتر شریعتی
نظرات | ادامه مطلب

به هر حال پس از بر طرف شدن موانع خروج از کشور به قصد حج خود را آماده کرد و به عنوان یک مسلمان وصیت خود را نوشت. زمستان سال 1348 « امروز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه پس از یک هفته رنج بیهوده و دیدار چهره های بیهوده تر شخصیتهای مدرج، گذرنامه را گرفتم و برای چهارشنبه جا رزرو کردم که گفتند چهار بعد از ظهر در فرودگاه حاضر شوید که هشت بعد از ظهر احتمال پرواز هست (نشانه¬ای از تحمیل مدرنیزم قرن بیستم بر گروهی که به قرن بوق تعلق دارند).

گر چه هنوز تا مرز احتمالات ارضی و سماوی فراوان است اما به حکم ظاهر امور، عازم سفرم و به حکم شرع، در این سفر باید وصیت کنم.

وصیت یک معلم که از هیجده سالگی تا امروز که در سی و پنج سالگی است، جز تعلیم کاری نکرده و جز رنج چیزی نیندوخته است چه خواهد بود؟ جز این که همه قرضهایم را از اشخاص و از بانکها با نهایت سخاوت و بی دریغی، تماما واگذار میکنم به همسرم که از حقوقم (اگر پس از فوت قطع نکردند) و حقوقش و فروش کتاب¬هایم و نوشته¬هایم و آن چه دارم و ندارم بپردازد؛ که چون خود می¬داند، صورت ریزَش ضرورتی ندارد.مرتبط با : وصیت نامه
برچسب ها : دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-علی شریعتی-وصیت نامه دکتر شریعتی-وصیت نامه کامل دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 1391
زمان : 02:59 ب.ظ
آدم باش
نظرات |

انسان در زیر بار سنگین موفقیت هایش دارد مسخ میشود,

علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرتمند بدل میکند.

تو هرچه میخواهی باشی باش, اما... آدم باشوصیت نامه دکتر شریعتی
مرتبط با : وصیت نامه انسان
برچسب ها : آدم-آدم باش-موفقیت-مسخ-وصیت نامه-وصیت نامه دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 7 خرداد 1391
زمان : 11:36 ب.ظ
نشخوار
نظرات |

چه سخت و شکوهمند است که آدمی طباخ غذاهای خویش باشد

مردم همه نشخوارکنندگانند وهمه خورندگان آنچه برایشان پخته اند

و دعوای امروز بر سر این است که لقمه کدام طباخی را بخورند؛هیچکس به فکر لقمه ساختن نیست...

 

وصیت نامهمرتبط با : اجتماعیات وصیت نامه
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-اجتماعیات-مردم-وصیت نامه دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
زمان : 10:33 ب.ظ
یکی دو روح بزرگ
نظرات |

تنها نعمتی که برای تو, در مسیر این راهی که عمر نام دارد, آرزو میکنم؛

تصادف با یکی دو روح خارق العاده, با یکی دو دل بزرگ, با یکی دو فهم عظیم و خوب و زیباست...

چرا نمیگویم بیشتر؟

بیشتر نیست؛

یکی بیشترین عدد ممکن است

 و دو را برای وزن کلام آورده ام و نیست...

 

وصیت نامه دکتر شریعتیمرتبط با : وصیت نامه
برچسب ها : وصیت نامه-وصیت نامه دکتر شریعتی-نعمت-زندگی-آرزو-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 13 اسفند 1390
زمان : 10:45 ب.ظ
پاک ماندن
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 25 بهمن 1390
زمان : 09:16 ب.ظ
فخر
نظرات |

فخرم این است که در برابر هر مقتدرتر از خودم,

      متکبرترین بودم

و

در برابر هر ضعیف تر از خودم,

    متواضع ترین..!

 

وصیت نامه دکتر شریعتیمرتبط با : وصیت نامه
برچسب ها : فخر-وصیت نامه-وصیت نامه دکتر شریعتی-تکبر-تواضع-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 18 بهمن 1390
زمان : 08:41 ب.ظ