تبلیغات
هبوط - مطالب اردیبهشت 1391

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
پرواز
نظرات |

برای پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد.

بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و بروید و بکوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را که چنین به زمین وفادارت کرده است، سبک کنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جای خزیدن، خواهی پرید.

در پرنده شدن خویش بکوش و این یعنی بیرون آمدن از زندانهای اسارتمرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-پرواز-آسمان-پر پرواز-کویریات-زمین-زندان-اسارت-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 30 اردیبهشت 1391
زمان : 02:00 ب.ظ
شیطان
نظرات |

در ستیز با شیطان است که دل می پرورد. در زندان مهیب اوست که آزادی را می شناسیم.

شیطان نیاز به خداوند را در جان ما می  افریند و قوت می دهد.

 

هبوطمرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-شیطان-خدا-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 29 اردیبهشت 1391
زمان : 03:56 ب.ظ
نشخوار
نظرات |

چه سخت و شکوهمند است که آدمی طباخ غذاهای خویش باشد

مردم همه نشخوارکنندگانند وهمه خورندگان آنچه برایشان پخته اند

و دعوای امروز بر سر این است که لقمه کدام طباخی را بخورند؛هیچکس به فکر لقمه ساختن نیست...

 

وصیت نامهمرتبط با : اجتماعیات وصیت نامه
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-اجتماعیات-مردم-وصیت نامه دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
زمان : 10:33 ب.ظ
زنده بودن
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
زمان : 03:31 ب.ظ
خدایا
نظرات |

خدایا ! تو در آن بالا بر قله بلند الوهیتت ، تنها چه می کنی ؟

ابدیت را بی نیازمندی ، بی چشم به راهی ، بی امید چگونه به پایان خواهی برد؟

ای که همه هستی از تو است ، تو خود برای که هستی؟

چگونه هستی و نمی پرستی؟

چگونه نمی دانی عبودیت از معبود بودن بهتر است؟

نمی دانی که ما از تو خوشبخت تریم؟

ای خدای بزرگ ! تو که بر هر کاری توانائی

چرا کسی را برای آنکه بدو عشق ورزی ،

بپرستی ،

بر دامنش به نیاز چنگ زنی ،

غرورت را بر قامتش بشکنی ،

برایش باشی ، نمی آفرینی؟

چرا چنین نمی کنی ؟

مگر غرورها را برای آن نمی پروریم تا بر سر راه مسافری که چشم به راه آمدنش هستیم قربانی کنیم ؟

خدایا تو از چشم به راه کسی بودن نیز محرومی ؟

!

(گفتگوهای تنهایی ، ص ۸۱۸)

 مرتبط با : نیایش
برچسب ها : نیایش-خدا-گفتگوهای تنهایی-ابدیت-پرستش-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
زمان : 08:03 ب.ظ
خوابیده های افسون شده و بیدارهای فراری
نظرات |

صحبت از جامعه ای است که نیمی از آن خوابیده اند و افسون شده اند و نیمی دیگر که بیدار شده اند, در حال فرارند. ما می خواهیم این خوابیده های افسون شده را بیدار کنیم و واداریم که "بایستند". و هم آن فراری ها را برگردانیم و واداریم که "بمانند". این کار ساده ای نیست, به خصوص وفتی که این را در نظر بگیریم که ما خیلی نیستیم.

همان عده کمی هم که هستیم, خیلی بینا و آگاه و تجربه دار و باهوش و لایق نیستیم؛ و همان عده ی کم تری هم که هستیم, بی غرض شخصی نیستیم؛ و همان عده ی کم تر تری که می مانیم, باز همه مان با شهامت و قاطعیت و بی محافظه کاری و مصلحت بازی نستیم؛ و همین چند نفری هم که آگاه اند و هم دانا و هم باهوش و هم لایق و هم تجربه دار و هم بی باک و هم پاک و هم عاشق راه و خودباخته ی هدف و چنانکه برای چنین کاری لازم است, مردانی "علی وار", یعنی: روح های چند بعدی, خوش فکر, دانشمند, دلیر, مبارز, نترس, زرنگ, بی اعتنا به این و آن و مصلحت و آبرو و موقعیت, پارسا و تحقیر کننده ی پول و پست و پارتی, نویسنده, سخنور, سیاست مدار, جامعه شناس, زمان شناس, اسلام فهم, مردم فهم, سرکش, متواضع, صمیمی, محبوب, آشنا با تمدن و فرهنگ جدید و قدیم و . . . که اینجور کسان که می توانند کاری "علی وار" هم بکنند, در این محیط "معاویه وار", بی شک اگر باشند, چند تایی بیشتر نیستند. آن هم تا درجه ی محدودی و همین ها هستن که هم باید خفته ها را بیدار کنند و هم رفته ها را برگردانند, و این مسئولیتی سخت سنگین است.

تعداد آنها هم که این مسئولیت را می توانند انجام دهند, این اندازه کم, در عین حال, صد زنجیر بر پا دارند و صد دستبند بر دست و صد ریسمان بر گردن و صد شمشیر بر سر و صد مانع پیش پا و صد توطئه پشت سر و هر لحظه خطری و حادثه ای در انتظار . . . این ها اگر می خواهند کاری بکنند, باید "عاشقانه" کار کنند, نه "عاقلانه"!

راه های رفته, کوفته و معمول و معروف رفتن, کاری است راسته و طبیعی و عادی. اما کسانی که می خواهند راهی تازه باز کنند, هیچ کس کمک شان نمی کند و حتی از پشت بر آنها خنجر می کشند. و با همه این اوضاع, آنها مصمم به هموار کردن راه ادامه می دهند. راه که باز شد, دیگر راه است و روندگانش بسیار, اما اول کار باید از خیلی چیزها گذشت و تحمل کرد. این کاری است "پیغمبر وار", از جانب کسانی که پیغمبر نیستند.

(مجموعه آثار 1, 60)

 مرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-اجتماعیات-اجتماعیات دکتر شریعتی-جامعه-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
زمان : 11:58 ب.ظ
مادر
نظرات |

مادر نگاه خسته و تاریکت                        با من هزارگونه سخن دارد

 

با صد زبان به گوش دلم گوید          رنجی که خاطر تو ز من دارد

 

دردا که از غبار کدورت ها                         ابری به روی ماه تو می بینم

 

سوزد چو برق خرمن جانم را           سوزی که در نگاه تو می بینم

 

چشمی که پر زخنده ی شادی بود            تاریک و دردناک و غم آلودست

 

جز سایه ی ملال به چشمت نیست          آن شعله ی نگاه پر از دوداست

 

آرام خنده مــی زنــی و دانم                     در سینه ات کشاکش طوفان است

 

لبخــنـــد دردنـاک تو ای مـــادر                  سوزنده تر ز اشک یتیمان است

 

تلخ است این سخن که به لب دارم            مادر بلای جان تو من بودم

 

امّا تو ای دریغ گمان بردی                        فرزند مهربان تو من بودم

 

چون شعله ای که شمع به سر دارد          دائم ز جسم و جان تو کاهیدم

 

چون بت تو را شکستم و شرمم باد           با آن که چون خدات پرستیدم

 

شرمنده من به پای تو می افتم                چون بر دلم ز ریشه گنه باریست

 

مــادر بــلای جان تو من بودم           این اعتراف تلخ گنه باریست

 مرتبط با : اشعار
برچسب ها : مادر-شعر مادر-شعر مادر دکتر شریعتی-اشعار دکتر شریعتی-شعرهای دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1391
زمان : 06:48 ب.ظ
عشق
نظرات |

عشق تنها کار بی چرای عالم است
چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد
معشوق من چنان لطیف است
که خود را به بودن نیالوده است
که اگر جامه وجود بر تن می کرد
نه معشوق من بودمرتبط با : عشق و دوست داشتن کویریات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-عشق-بودن-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
زمان : 02:29 ب.ظ
چه خوب است آفریدگار خویش بودن, اما آسان نیست
نظرات |

دست اندرکار آفرینشی دشوار و پرشکوهم.

من اکنون شب و روز در جست و جوی همه آن من هایی ام که این طبیعت بیگانه به حیله و "بی حضور من" بر من تحمیل کرده است, تا همه را در پای "او" -که به اعجاز خویش, به درونم پا گذاشته است- قربانی کنم.

در خونبهای این اسماعیل هیچ هدیه ای را نخواهم پذیرفت که میدانم "خود حجابم و باید از میان برخیزم"

چه خوب است آفریدگار خویش بودن! اما...آسان نیست

 

"کویر"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویر-کویریات-آفریدگاری-انسان-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
زمان : 06:26 ب.ظ
بی نهایت
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
زمان : 07:21 ب.ظ
تنهایی
نظرات |

کسانی که خود بسیارند، نیازی به هم وطن ندارند. کسانی که خود آزادند، از زندان به ستوه نمی آیند.

آدم های اندک اند، که به ازدحام محتاج اند.

کسانی که خود هیچ اند، می کوشندتا در دیگران، در شلوغی غرق شوند؛

در آنجا است که پوچی خود را احساس نمی کنند.

هرگاه تنها می مانند، به وحشت می افتند؛ چون حتی یک نفر را احساس نمی کنند، خلا محض!مرتبط با : انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
زمان : 06:37 ب.ظ
مصلحت
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
زمان : 08:20 ب.ظ
بوی مرگ
نظرات |

آدمی بوی مرگ را که می شنود صمیمی می شود
بر بستر احتضار هر کسی "خودش" است .وحشت مرگ او را چنان سراسیمه می سازد که مجال تظاهر نمی ماند
حادثه چنان بزرگ است که بزرگان همه کوچک می شوند.

 

روش شناخت اسلام / صفحه 112مرتبط با : گوناگون انسان
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-انسان-مرگ-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391
زمان : 10:50 ب.ظ
خیال...!
نظرات |

چه شب مهربان و پر تسلیتی است!

انگشتانم رمق نوشتن ندارند،گیجند،نمی توانم بنشینم،رو صندلی که هیچ،پشت میز که هیچ،روی زمین لمیده ام،نشسته ام دو زانو...اما باز هم سخت است دلم می خواهد بیفتم،خودم را بخیزانم تو رویا،بیفتم روی بستر نرم خیال و...تا خوابم ببرد!

 

 

(مجموعه آثار 33)

(گفتگوهای تنهایی/جلد اول/ص 229)مرتبط با : کویریات
برچسب ها : خیال-شب-مهربان-کویریات-گفتگوهای تنهایی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
زمان : 06:53 ب.ظ
کلمه
نظرات |

چقدر قلب هایی است که با گلوله مجروح نمی شوند و با کلمه سوراخ می شوند،شبکه شبکه می شوند،یک تکه خون،خون داغی که می جوشد!

 

گفتگوهای تنهاای/جلد اول/ص 258مرتبط با : گوناگون
برچسب ها : کلمه-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
زمان : 09:16 ب.ظ
عشق به میهن
نظرات |

عشق به آزادی و تعصبی که به میهنم دارم چنان است که با کمترین موج تازه ای که بر چهره ی این امت که معشوق من است می نشیند, زندگی خودم, مسئولیت های خانوادگی ام, زن و فرزند و پدر و مادر و قوم و خویش و کار و گرفتاری و تکالیف شخصی ام و حتی خورد و خوابم را فراموش میکنم

هنوز همچون آن جوان مجرد آزاد پرشور همواره آماده ام که برای آزادی, برای نجات ملتم, برای خوشبختی این نسل, اگر بخواهد؛ با قبول منت و شرمندگی از عجز و تهی دستی ام, ایثار کنم؛

شرمندگی!

زیرا یک معلم جز مغزش که کار میکند و جز دلش که میزند, چه دارد؟

و این دو در راه نجات و برای آزادی انسان به چند می ارزد؟

میدانم به هیچ....

 

مجموعه آثار 33مرتبط با : کویریات
برچسب ها : عشق به میهن-میهن-ایران دوستی-آزادی-تعصب-معلم-معلم شهید دکتر علی شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویر-گفتگوهای تنهایی-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
زمان : 03:15 ب.ظ
زندگی چیست
نظرات |

زندگی چیست؟

نان, آزادی, فرهنگ, ایمان و دوست داشتن

"ایمان و دوست داشتن"

این دو بس است!

نان؟ من هیچگاه گرسنه نبوده ام

آزادی؟ همین است آنچه ندارم!

فرهنگ؟ خدا را سپاس که غنی ام

ایمان؟ زندگی ام جز در آن نگذشته

دوست داشتن؟

وای که چقدر دل من میتواند دوست بدارد!

 مرتبط با : کویریات گوناگون
برچسب ها : زندگی-ایمان-نان-دوست داشتن-فرهنگ-آزادی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
زمان : 03:26 ب.ظ
نعمت
نظرات |

نالیدن را چکار کنم؟ داد کشیدن را چکار کنم؟
راستی چاه هم چه نعمتی بود! نیست، آه!
ببین که تا کجا محرومم!
ببین که به چه چیزها نیاز دارم و ندارم، چه آرزوها دارم و نیست!

گفتگوهای تنهایی ؛ ص281

 مرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویریات-گفتگو های تنهایی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
زمان : 11:58 ق.ظ
زهد
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
زمان : 12:18 ق.ظ
مصلحت
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
زمان : 12:14 ق.ظ
( تعداد کل صفحات: 2 )

[ 1 ] [ 2 ]