تبلیغات
هبوط - مطالب فروردین 1391

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
جمعیت
نظرات |

تو نمیدانی که زنده ماندن دردناک ترین حادثه است؟

چه نابینایان اند آنها که این شهر را شلوغ می بینند و چه ساده لوح که از جمعیت سخن میگویند!

سرشماری می کنند و بعد شماره ی عجیبی را از نفوس اعلام می کنند و باور هم دارند. درست هم هست, منتها صفرها را بیهوده به حساب می آورند. صفر صفر است, هرکجا که قرار گیرد.

کو جمعیت؟ چگونه از این همه خالی بودن, از این همه بی کسی, از این همه خلوت به وحشت نمی افتند؟

 

"کویر"مرتبط با : گوناگون انسان
برچسب ها : جمعیت-آدمها-انسان-تنهایی-خلوت-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویر-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 30 فروردین 1391
زمان : 02:50 ب.ظ
برای چه
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 29 فروردین 1391
زمان : 06:46 ب.ظ
روح های بزرگ
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 29 فروردین 1391
زمان : 06:44 ب.ظ
من..
نظرات |

اکنون نمیدانم این "خودم" کیست؛ کدام است.

هرگاه تنها میشوم گروهی خود را در من می آویزند که "منم" و من با وحشت و پریشانی  وبیگانگی در چهره ی هریک خیره میشوم و خود را نمی شناسم! نمیدانم کدامم.

می بینی که چه پریشانیها در به کار بردن این ضمیر اول شخص دارم, متکلم!

راستی چرا می گویند: "خود خودم؟"

مگر نه این است که ناآگاهانه هرکسی در همین تردید است که "خود"های دیگری نیز در او هست؟

 

"کویر"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : من-خود-کویر-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 28 فروردین 1391
زمان : 08:48 ب.ظ
شکست
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 26 فروردین 1391
زمان : 01:56 ب.ظ
عشق
نظرات |

عشقی که به ازدواج منجر میشود, جوششی است که در آستانه در, فرو می نشیند

ازدواجی که به عشق منجر می شود, این عشق راستین جاودانه است, عشق است!مرتبط با : عشق و دوست داشتن
برچسب ها : عشق-ازدواج-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 25 فروردین 1391
زمان : 04:50 ب.ظ
دعا
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1391
زمان : 09:15 ب.ظ
آزادی
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1391
زمان : 09:47 ب.ظ
خوشبختی
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1391
زمان : 02:46 ب.ظ
زندگی
نظرات |

با شدتی وحشیانه و جنون آمیز آنچنان که قلبم را سخت به درد آورد
آرزو کردم ای کاش هم اکنون همچون مسیح
بی درنگ آسمان از روی زمین برم دارد
یا لااقل همچون قارون زمین دهان بگشاید و مرا در خود فرو بلعد
اما.........نه
من نه خوبی عیسی را داشتم و نه بدی قارون را
من یک "متوسط" بیچاره بودم و ناچار
محکوم که پس از آن نیز "باشم و زندگی کنم"
نه, باشم و زنده بمانم

و در این "وادی حیرت" پرهول و بیهودگی سرشار, گم باشم
و همچون دانه ای که شور و شوق های روییدن در درونش خاموش می میرد
در برزخ شوم این "پیدای زشت"؛ و آن "ناپیدای زیبا" خرد گردم
که این سرگذشت دردناک و سرنوشت بی حاصل ماست
در برزخ دو سنگ این آسیای بی رحمی که؛
"زندگی" نام دارد...
 


کویرمرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویر-کویریات-آسمان-مسیح-خدا-زندگی-زمین-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1391
زمان : 11:01 ب.ظ
دلهره زنده ماندن
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 20 فروردین 1391
زمان : 06:56 ب.ظ
سه زندگی من
نظرات |

هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت ... دیگر چه میخواهم ؟

 آزادی چهارمین بود

که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتندمرتبط با : کویریات
برچسب ها : کویریات-کویر-تنهایی-قلم-کتاب-زندگی-آزادی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 18 فروردین 1391
زمان : 11:40 ب.ظ
در راه گم شدن از گمراه شدن بدتر است
نظرات |

انسان یک « انتخاب » است ، « نبرد و تلاش و شناخت » است، یک « شدن » همیشگی است ،

یک « هجرت بی انتها » است ، هجرت در خویش ؛ از لجن تا خدا.

و راهی که از لجن تا خدا کشیده شده است « مذهب » نام دارد .

در اینجا روشن است که مذهب یعنی راه . مذهب هدف نیست، راه است و وسیله است . تمام بدبختی که در جامعه های مذهبی دیده می شود به این علت است که مذهب تغییر روح و جهت داده و در نتیجه نقشی که دارد ، عوض شده است و این بدان علت است که « مذهب را هدف کرده اند »

شما جاده را هدف کنید ؛ گل کاری و آسفالت و آذین کنید ، صد ها سال ، نسل به نسل روی این جاده کار کنید، جاده پرست بشوید ، معتقد به جاده بشوید، آن را دوست بدارید، بدان عشق بورزید، تا چشمتان به آن افتاد یا اسمش به گوشتان خورد از شور به گریه افتید ، با هر که چپ به آن نگاه کرد بجنگید ، تمام وقت و پولتان را صرف تزیین و تعمیر و صاف و صوف کردن آن کنید ، یک لحظه آن را برای رسیدن به کار زندگیتان ترک نکنید ، همیشه بر روی آن قدم بزنید و کیف کنید و از آن گفت گو کنید و خاکش را به چشمتان بمالید و دوای دردتان بسازید و … چه خواهید شد ؟ « گمراه! »

آری! همین راه راست و درست و حقیقی شما را از هدف باز می دارد ، شما را به جایی نمی رساند ، در راه گم شدن از گمراه شدن بدتر است!!

 

 مرتبط با : اسلامیات
برچسب ها : مذهب-هدف-اسلام-جامعه مذهبی-انسان-انتخاب-گمراهی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1391
زمان : 10:33 ب.ظ
حیف!
نظرات |

حیف!غصه می خورم،این حالم خراب شود،احوالپرسی و جواب احوالپرسی و مزخرف گویی و گوش دادن ها و حرف ها و لبخندهای زورکی و نشستن های مصنوعی،همه الکی،همه بی خودی،آه که چه جور این ها را امشب تحمل کنم؟

امشب!چه شب خوب نازنینی،چه تب نازی!چه خوب است شب و تب تنهایی و خاطره ی خوب!چه نعمت هایی!

 

 (مجموعه آثار 33)

(گفتگوهای تنهایی/جلد اول/صفحه ی 229)مرتبط با : کویریات
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-کویریات-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1391
زمان : 12:06 ق.ظ
تنها
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1391
زمان : 11:28 ب.ظ
دلهره
نظرات |

من با آنهایی که اکنون بنام دین زندگی میکنند، قدرت دارند، نفوذ دارند و رسمیت دارند، پیوندهای طبقه ای و اجتماعی ندارم! دلهره ندارم ازاینکه با من مخالفند! چیزی ندارم که آنها از من بگیرند، چیزی نمیخواهم که علاقه و تایید آنها باعث شود آنرا به من بدهند؛ نه از راه دین نان میخورم که نانم آجر شود، نه منبر دارم، نه محراب دارم، نه لباس روحانی! و نه عنوان و منصب دینی دارم، و نه موقعیت مذهبی! و نه مرید پولدار دارم و نه می جویم

مجموعه آثار 22مرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-مرید-دین-روحانی-منبر-محراب-موقعیت مذهبی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1391
زمان : 01:43 ق.ظ
گرسنگی فکر
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1391
زمان : 01:13 ق.ظ
انسان ماندن
نظرات |

فلسفه انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است

و انسان ماندن سخت دشوار

و هرروز جهادی باید تا انسان ماند؛ و هر روز جهادی نمیتوان..مرتبط با : انسان
برچسب ها : انسان-انسانیت-جهاد-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1391
زمان : 01:39 ق.ظ