تبلیغات
هبوط - مطالب اسفند 1390

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
نخستین بهار خلقت
نظرات |

دو پاره ابر آرام و خوش آهنگ به سراغ هم امدند

ناگهان برقی زد و قهقه ی دیداری

و دو نیمه سیب سقراطی یک سیب شدند

 و باریدن گرفت

و نخستین بهار اغاز شد...

 

"هبوط"مرتبط با : گوناگون
برچسب ها : نخستین بهار-بهار-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 29 اسفند 1390
زمان : 11:35 ق.ظ
تفاوت!
نظرات |

سرم از سیل و باران بی امان حرف ها و هیاهوهای بی ثمر صدا برداشته است؛حتی در خلوت ساکت خوابگاهم هیاهو می شنوم!

مثل اینکه هوا و فضا و در و دیوار و زمین و آسمان دارند با من از هر گوشه حرف می زنند!

پرده های گوشم درد می کند،چه نوروز خلوت و شلوغی داشتم پارسال و چه نوروز شلوغ و خلوتی دارم امسال!

چقدر با هم فرق دارند!

 

"شهید دکتر علی شریعتی"

(مجموعه آثار 33)

(گفتگوهای تنهایی/جلد اول/ص 203)مرتبط با : کویریات
برچسب ها : نوروز-تفاوت-سکوت-خلوت-گفتگوهای تنهایی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 27 اسفند 1390
زمان : 10:18 ق.ظ
معنای بودن
نظرات |

زندگی مردم سیر و پر و فارغی که یکنواخت و معین و مهیا می گذرد؛ ناچار از "غرایب و عجایب" و رمان های پلیسی و تفنن های جنسی و سادیسم و سرگرمی های اعجاب آور و آرای شهای فانتزی و حیرت انگیز و بازی های تند و خیره کننده رقص و ذهنیت های ساختگی و تجریدی "فرمالیسم" و اصالت تکنیک در هنر و ادب و حتی زندگی,

هیجان می آفریند و معنی بودن و بهانه زیستن می گیرد

"کویر"مرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : زندگی-اجتماعیات-اجتماع-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 25 اسفند 1390
زمان : 11:13 ب.ظ
وقتی که بود
نظرات |

 

وقتی بود نمی دیدم ، وقتی می خواند نمی شنیدم ... وقتی دیدم که نبود ... وقتی که شنیدم که نخواند ...!
چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سرد و زلال در برابرت می جوشد و می خواند و می نالد ، تشنه ی آتش باشی و نه آب و چشمه که خشکید چشمه که از آن آتش که تو تشنه ی آن بودی بخار شد و به هوا رفت و آتش کویر را تافت و در خود گداخت و از زمین آتش رویید و از آسمان آتش بارید ، تو تشنه آب گردی و نه تشنه ی آتش، و بعد عمری گداختن از غم نبودن کسی که تا بود از غم نبودن تو می گداخت!
چه بگویم ؟
"شو تا قیامت آید زاری کن " ! چه سود؟ دریا که رحم ندارد
مرتبط با : کویریات
برچسب ها : وقتی که بود-کویریات-کویر-گفتگوهای تنهایی-آتش-دریا-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 21 اسفند 1390
زمان : 02:58 ب.ظ
ایمان
نظرات |

چقدر ایمان خوب است

چه بد می کنند آنها که می کوشند انسان را از ایمان محروم کنند

چه ستمکار مردمی هستند این به ظاهر دوستداران بشر

(طرفداران آزادی و مدرنیسم و بسا مدرن)

 

دروغ می گویند, دروغ! یا نمی فهمند و نمی خواهند, نمی توانند بخواهند

اگر عشق نباشد چه آتشی زندگی را گرم کند؟

 

اگر نیایش و پرستش نباشد زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟

اگر انتظار مسیحی, امام قائمی, موعودی در دلها نباشد, ماندن برای چیست؟

 و اگر میعادی نباشد ماندن برای چیست؟

اگر دیداری نباشد دیدن را چه سود؟

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

گر نبیند چه بود فایده بینایی را

 

اگر بهشت نباشد صبر بر رنج و تحمل زندگی دوزخ چرا؟

اگر ساحل آن رود مقدس نباشد بردباری در عطش از بهر چه؟

 

من در شگفتم که آنها که میخواهند معبود را از هستی برگیرند, چگونه انتظار دارند انسان در خلا دم زند؟

ایمان چه دنیای زیبا و پر از عجایبی است (گویی که) جهان دیگر در همین جهان است

کوچه و بازار, شهر و باغ و آبادی و طوبی و روح و پری و گل و میوه و شیر و عسلش در همین زمین است...

(روایتی در اصول کافی که بهشت در لای همین دنیا پیچیده است)مرتبط با : کویریات
برچسب ها : ایمان-بهشت-انسان-مذهب-عشق-زندگی-نیایش-پرستش-انتظار-معبود-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 18 اسفند 1390
زمان : 09:10 ب.ظ
طاعت
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 18 اسفند 1390
زمان : 12:29 ق.ظ
هرچیزی را نفهمیده انکار کردن
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1390
زمان : 01:11 ب.ظ
عقیده
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390
زمان : 01:53 ب.ظ
فطرت
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 14 اسفند 1390
زمان : 10:51 ق.ظ
یکی دو روح بزرگ
نظرات |

تنها نعمتی که برای تو, در مسیر این راهی که عمر نام دارد, آرزو میکنم؛

تصادف با یکی دو روح خارق العاده, با یکی دو دل بزرگ, با یکی دو فهم عظیم و خوب و زیباست...

چرا نمیگویم بیشتر؟

بیشتر نیست؛

یکی بیشترین عدد ممکن است

 و دو را برای وزن کلام آورده ام و نیست...

 

وصیت نامه دکتر شریعتیمرتبط با : وصیت نامه
برچسب ها : وصیت نامه-وصیت نامه دکتر شریعتی-نعمت-زندگی-آرزو-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 13 اسفند 1390
زمان : 10:45 ب.ظ
ضعف دفاع از خویش
نظرات |

اما من چه بگویم؟

در برابر این همه "نقد"های جامعه شناسی و ادبی و غیره دفاعی ندارم!

نیازی هم به تبرئه خود احساس نمیکنم و اگر هم احساس کنم حوصله اش را ندارم.

نه چندان اهمیتی برای خود قائلم و نه چندان شخصیتی برای ناقدانم تا برابر حمله آنان, ضعف "دفاع از خویش" را بر خود هموار کنم. آنچه بر ما میگذرد و آنچه بدان دچاریم جدی تر و حیرت انگیزتر از آن است که بتوان چندان "خاطر جمع" بود که دلهره قضاوت این و آن داشت؛ و چندان "بی درد" زیست که از لقد ناقدی به فغان آمد.

به هرحال هرکه هر چه بگوید, "گر خطا گفت نگیریم بر او / ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم"؛ و اگر مدعی ای گریبان گرفت و رها نکرد و رگ گردن به جدل راست نمود, "نیم تصدیق" به نافش می بندم و خاموشش میکنم

 

کویرمرتبط با : گوناگون
برچسب ها : دفاع-نقد-ناقدان-کویر-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 12 اسفند 1390
زمان : 11:22 ق.ظ
رنج تنهایی
نظرات |

رنج تلخ است ولی وقتی آن را به تنهایی می کشیم

تا دوست را به یاری نخوانیم, برای او کاری می کنیم و این خود دل را شکیبا می کند.

و چه تلخ است لذت را "تنها" بردن

و چه زشت است زیبایی ها را "تنها" دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ای است "تنها" خوشبخت بودن

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

 

در بهار هر نسیمی که خود را بر چهره ات میزند یاد "تنهایی" را در سرت زنده می کند

"تنها" خوشبخت بودن, خوشبختی ای رنج آور و نیمه تمام است

"تنها" بودن, بودنی به نیمه است

و من برای نخستین بار در هستی ام رنج "تنهایی" را احساس کردم...

 

"هبوط"مرتبط با : کویریات
برچسب ها : رنج-رنج تنهایی-تنهایی-دوست-ویرک-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
زمان : 07:11 ب.ظ
جهان دیگر برایم هیچ نداشت
نظرات |

جهان برایم دیگر هیچ نداشت
و من دلیر،مغرور و بی نیاز اما نه از دلیری و غرور و استغنا،
که از نداشتن، از نخواستن.
زندگی کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند و زشت تر از آن که دلم بر آن بلرزد
هستی تهی تر از آن که به دست آوردنی مرا زبون سازد
و من تهیدست تر از آن که از دست دادنی مرا بترساند


هبوط در کویرمرتبط با : کویریات
برچسب ها : جهان-دلیری-غرور-استغنا-کویریات-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
زمان : 12:38 ق.ظ
استعداد فحش خوره
نظرات |

 

قانون الهی حاکم بر جهان این است که کسانی که باید راه تازه ای را باز کنند - در هر رشته ای - یکی از خصوصیاتشان این است که خداوند استعداد فحش خوره ی قوی به آنها عطا می کند!

مرتبط با : اجتماعیات
برچسب ها : اجتماعیات-قانون-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 9 اسفند 1390
زمان : 07:35 ب.ظ
حماقت
نویسنده : ...
تاریخ : سه شنبه 9 اسفند 1390
زمان : 12:16 ق.ظ
سپاس
نظرات |

خدایا! همواره تو را سپاس میگذارم, که هرچه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر میروم و بیشتر رنج میبرم, آنها که باید مرا بنوازند می زنند؛

آنها که باید همگامم باشند, سد راهم میشوند؛

آنها که باید حق شناسی کنند, حق کشی میکنند؛

آنها که باید دستم را بفشارند, سیلی می زنند؛

آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند, پیش از دشمن حمله میکنند؛

و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند, تقویتم کنند, امیدوارم کنند, تبرئه ام کنند؛

سرزنشم می کنند, تضعیفم میکنند, نومیدم میکنند, متهمم میکنند

تا در راه تو, از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی, نومید شوم, چشم بندم, رانده شوم....

تا تنهات امیدم تو شود

چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند, تنها از تو یاری طلبم, تنها از تو پاداش گیرم, در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا:

تکلیفم با تو ورشن شود, تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هردلی اگر اندکی چشید, هیچ قندی در کامش شیرین نیست, بچشم....مرتبط با : نیایش کویریات
برچسب ها : نیایش-نیایش دکتر شریعتی-نیایشی از دکتر شریعتی-کویریات-کویریات دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390
زمان : 02:46 ب.ظ
دشمن ابله
نظرات |

خدایا:

تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی, سپاس می گذارم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزینی؛

که چند دشمن ابله, نعمتی است که خداوند تنها به بندگان خاصش عطا می

کند

 

مجموعه آثار 8؛ نیایشمرتبط با : نیایش
برچسب ها : دشمن-دشمن ابله-نیایش-نیایش دکتر شریعتی-نیایشی از دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 6 اسفند 1390
زمان : 05:32 ب.ظ
عنوان و مخاطب
نظرات |

سخن چه شعر و چه نثر, چه وحی و چه عقل, به دو "شرط خارجی و قبلی" مقید است:

یکی "عنوان" و دیگری "مخاطب"

"عنوان" سخن را محدود و اسیر میکند و مخاطب رنگ خود را بر آن میزند؛

سخن همیشه به وسیله عنوان و مخاطب یا نتیجه گیری و انتقال, "الینه" میشود؛ از خود به در میشود و "خود خویش" را در "مخاطب" می بازد.

 

کویرمرتبط با : گوناگون
برچسب ها : مخاطب-عنوان-نوشته-ادبیات-نثر-محدودیت-الینه-سخن الینه-جملات دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 5 اسفند 1390
زمان : 10:02 ق.ظ
شعور
نویسنده : ...
تاریخ : پنجشنبه 4 اسفند 1390
زمان : 10:47 ب.ظ
آسمان
نظرات |

انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد!

چگونه می تواند؟

مگر کسانی که عمر را بی چرا, به چریدن مشغول اند

و سر به زمین فرو برده اند

و پوزه در خاک دارند و غرق در آب و علف اند؛

اینها که گوسفندان دوپایند!مرتبط با : انسان
برچسب ها : انسان-آسمان-تفکر-اندیشیدن-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : چهارشنبه 3 اسفند 1390
زمان : 03:26 ب.ظ